ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20214   การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 24 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/13436915เด็กหญิงปวริศาสำอางกายง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
2ม.1/13636917เด็กหญิงปาณิสราเมืองแก้วง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
3ม.1/13836919เด็กหญิงพรรษชล พรหมมาศง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
4ม.1/15036931เด็กหญิงอารยา คงปานง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
5ม.1/22236953เด็กหญิงจรณินทร์ วังบุญคงง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
6ม.1/23036961เด็กหญิงณัฐวดีสมกานดาง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
7ม.1/23936970เด็กหญิงพัฑราพิมพ์คงทองง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
8ม.1/24136972เด็กหญิงพิมพ์ตะวันทองจูดง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
9ม.1/24436975เด็กหญิงลลิตพรรณบริบูรณ์ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
10ม.1/3936989เด็กชายพีรพัฒน์นุ่นเรืองง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
11ม.1/31236992เด็กชายสถาพรจุลศักดิ์ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
12ม.1/31336993เด็กชายสรวิชญ์จำนงลักษณ์ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
13ม.1/31436994เด็กชายสันสิทธิ์พึ่งพัฒนาง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
14ม.1/31736997เด็กชายอัครพลเสนทองง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
15ม.1/7437180เด็กชายเจนรบจรดิฐง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
16ม.1/7537181เด็กชายชนันสิริ จินดาฤกษ์ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
17ม.1/7637182เด็กชายชัชนันท์บุญเหลือง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
18ม.1/7837184เด็กชายธีรวัฒน์โพธิ์วินารถง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
19ม.1/7937185เด็กชายปรมีพันธภาพง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
20ม.1/71137187เด็กชายพิชัยยุทธทองรัตน์ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
21ม.1/71637192เด็กชายสิรวิชญ์เจตนุรักษ์ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
22ม.1/74337219เด็กหญิงศศิธร บัวทองง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
23ม.1/91337286เด็กชายพลชมินาง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
24ม.1/91737290เด็กชายอภิสิทธิ์คงด้วงง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:49:14 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20214 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome