ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ท21202   เสริมทักษะภาษาไทย 2 (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11036891เด็กชายศักดิ์ณรงค์อนงค์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
2ม.1/11736898เด็กชายอัครวินท์อยู่เถาท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
3ม.1/11836899เด็กหญิงกมลรัตน์วิเชียรท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
4ม.1/12436905เด็กหญิงฉัตรวลัยสมผลึกท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
5ม.1/12736908เด็กหญิงณปภาสุวรรณฤทธิ์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
6ม.1/13036911เด็กหญิงปดิวรดาควนกล้าท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
7ม.1/13136912เด็กหญิงปดิวรัดาควนกล้าท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
8ม.1/13536916เด็กหญิงปัณฑิตาช่วยสงค์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
9ม.1/14136922เด็กหญิงรุ่งทิพย์สุขน้อยท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
10ม.1/14736928เด็กหญิงสุขุมาลย์ไฝแก้วท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
11ม.1/4937038เด็กชายพิชญ์ ยิ่งยงค์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
12ม.1/41637045เด็กชายวิชยุตม์เดชทัพท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
13ม.1/42737056เด็กหญิงทิฆัมพรคงทองท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
14ม.1/42937058เด็กหญิงธนัชญานวลอนงค์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
15ม.1/45037454เด็กชายวัชรินทร์ชนะสัตย์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
16ม.1/51637094เด็กชายอนันต์สิทธิ์สุนทรรักษ์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
17ม.1/53837116เด็กหญิงวราภรณ์พุ่มกอท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
18ม.1/53937117เด็กหญิงวาปีย์บุญชูท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
19ม.1/54037118เด็กหญิงศรัณย์พรป่าไม้ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
20ม.1/54337121เด็กหญิงสุธินันท์จินุพงศ์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:02:56 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ท21202 เสริมทักษะภาษาไทย 2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome