ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม พ20234   ฟุตบอล2 (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1136882เด็กชายชญานนท์สมมิตร์พ20234ฟุตบอล2
2ม.1/2836939เด็กชายธราเทพมุขโรจน์พ20234ฟุตบอล2
3ม.1/21636947เด็กชายหรรษวัตแสงแก้วพ20234ฟุตบอล2
4ม.1/21736948เด็กชายอัครวิทย์กิตติธิรางกูรพ20234ฟุตบอล2
5ม.1/3336983เด็กชายชินาธิปเทียบศรไชยพ20234ฟุตบอล2
6ม.1/3436984เด็กชายณัฐพงค์จิโสะพ20234ฟุตบอล2
7ม.1/3536985เด็กชายดรัณภพเจริญผลพ20234ฟุตบอล2
8ม.1/3736987เด็กชายธนกรดีกุลพ20234ฟุตบอล2
9ม.1/3836988เด็กชายปิยะวัฒน์ทองกิ่งพ20234ฟุตบอล2
10ม.1/31136991เด็กชายวชิรวิทย์ศรีรักษาพ20234ฟุตบอล2
11ม.1/31636996เด็กชายอธิวงศ์ทศภพพ20234ฟุตบอล2
12ม.1/4337032เด็กชายกันต์สุวรรณภักดีพ20234ฟุตบอล2
13ม.1/4537034เด็กชายชาตรีเรืองสังข์พ20234ฟุตบอล2
14ม.1/4737036เด็กชายธรากรคมพจน์พ20234ฟุตบอล2
15ม.1/41137040เด็กชายยศถาบรรดาศักดิ์พ20234ฟุตบอล2
16ม.1/41337042เด็กชายวัชรสรณ์เพชรศรีพ20234ฟุตบอล2
17ม.1/41737046เด็กชายสุริยาเหมือนมาศพ20234ฟุตบอล2
18ม.1/51037088เด็กชายวาคิมพลชัยพ20234ฟุตบอล2
19ม.1/61737144เด็กชายอัครวินท์ณ พัทลุงพ20234ฟุตบอล2
20ม.1/81037235เด็กชายรัตน์ณรินทร์วงษ์ห้วยเเก้วพ20234ฟุตบอล2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:10:45 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม พ20234 ฟุตบอล2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome