ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ว20202   เคมีในชีวิตประจำวัน 2 (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11936900เด็กหญิงกริณฑา สุวรรณโณว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
2ม.1/12036901เด็กหญิงกิตติมาผ่อนผันว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
3ม.1/12136902เด็กหญิงกุลนิษฐ์ยมพมาสว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
4ม.1/13236913เด็กหญิงปริชาติสว่างจิตร์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
5ม.1/14036921เด็กหญิงมานิตาบุญชูพงศ์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
6ม.1/14336924เด็กหญิงวณาภรณ์เชิญทองว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
7ม.1/14436925เด็กหญิงวธูสิริศรีเจริญว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
8ม.1/2636937เด็กชายธนวัฒน์ปักเข็มว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
9ม.1/43537064เด็กหญิงปิยาพัชรขุนพิท้กษ์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
10ม.1/44637075เด็กหญิงสโรชายอดล้ำว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
11ม.1/51237090เด็กชายศุภฤกษ์ลาภจุติว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
12ม.1/52237100เด็กหญิงณัชชาโมราศิลป์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
13ม.1/52437102เด็กหญิงณัฐนันท์ศรีเมืองว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
14ม.1/52637104เด็กหญิงทิพย์กมลเทียนแสงว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
15ม.1/52737105เด็กหญิงธมนกันธาทิพย์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
16ม.1/55137464เด็กชายบูขาร็อกหมัดดะอีว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
17ม.1/74137217เด็กหญิงวรรณกานต์ภักดีอักษรว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
18ม.1/9537278เด็กชายจักรกฤษฏิ์เมฆเจริญวิวัฒนาว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
19ม.1/91237285เด็กชายธีรพลคงทองว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
20ม.1/91537288เด็กชายสิรภพสงณรงค์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:03:35 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ว20202 เคมีในชีวิตประจำวัน 2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome