ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20201   ศิลปะไทย1 (รับจำนวน 22 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 22 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11236893เด็กชายศุภเศรษฐ์ทองคำชูศ20201ศิลปะไทย1
2ม.1/11636897เด็กชายอภิภูแก้วประจุศ20201ศิลปะไทย1
3ม.1/12836909เด็กหญิงณัฐนรีแก่นทองศ20201ศิลปะไทย1
4ม.1/41037039เด็กชายพีรพัฒน์ไชยวรรณ์ศ20201ศิลปะไทย1
5ม.1/41537044เด็กชายวาเลนทิพย์มาศศ20201ศิลปะไทย1
6ม.1/54937127เด็กหญิงอิสสริยาภิรมย์ชาติศ20201ศิลปะไทย1
7ม.1/6137128เด็กชายจิรศักดิืนะประสิทธิืศ20201ศิลปะไทย1
8ม.1/6337130เด็กชายธนกรสุทินศ20201ศิลปะไทย1
9ม.1/6437131เด็กชายธนากรแก้วดีศ20201ศิลปะไทย1
10ม.1/6737134เด็กชายปิยบุตรจันทร์แก้วศ20201ศิลปะไทย1
11ม.1/6837135เด็กชายภัทรกร พรหมจรรย์ศ20201ศิลปะไทย1
12ม.1/6937136เด็กชายภูริพัฒน์สุวรรณปานศ20201ศิลปะไทย1
13ม.1/61437141เด็กชายศุภวิชญ์จุลจรูญศ20201ศิลปะไทย1
14ม.1/61637143เด็กชายสุชาภัทร ขาวชอุ่มศ20201ศิลปะไทย1
15ม.1/62337150เด็กหญิงชวิศาจิตมั่นศ20201ศิลปะไทย1
16ม.1/62937156เด็กหญิงธนัชชา เเทนดวงศ20201ศิลปะไทย1
17ม.1/63137158เด็กหญิงบุญจิราพวงจันทร์ศ20201ศิลปะไทย1
18ม.1/63837165เด็กหญิงรักษิตา สังสัพพันธุ์ศ20201ศิลปะไทย1
19ม.1/63937166เด็กหญิงวลัยพรรณบัวไหมศ20201ศิลปะไทย1
20ม.1/9337276เด็กชายกฤษณะชีวะวิิศิษฏ์ศ20201ศิลปะไทย1
21ม.1/93237305เด็กหญิงธิญาดา สุภากาญจน์ศ20201ศิลปะไทย1
22ม.1/94637319เด็กหญิงศรวณีย์ทองส่งโสมศ20201ศิลปะไทย1
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:02:18 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20201 ศิลปะไทย1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome