ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20211   เส้นและสี (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/4137030เด็กชายกฤตยชญ์ดำรงศักดิ์ศิริศ20211เส้นและสี
2ม.1/4237031เด็กชายกษิดิ์เดชเงินพรหมศ20211เส้นและสี
3ม.1/41237041เด็กชายวรารุตม์ดุษฎังค์ศ20211เส้นและสี
4ม.1/42037049เด็กหญิงกุลกิตตินารถไพรินทร์ศ20211เส้นและสี
5ม.1/42237051เด็กหญิงชญานิศคุ้มสังข์ศ20211เส้นและสี
6ม.1/42837057เด็กหญิงเทวิดาวงศ์สุวรรณศ20211เส้นและสี
7ม.1/43637065เด็กหญิงไปศลินี เจริญศักดิ์ศ20211เส้นและสี
8ม.1/43837067เด็กหญิงพิมพ์ชนกชูแก้วร่วงศ20211เส้นและสี
9ม.1/44037069เด็กหญิงเพ็ญพิชชาเพชรานนท์ศ20211เส้นและสี
10ม.1/44337072เด็กหญิงภัทรนิศาหนูทองศ20211เส้นและสี
11ม.1/5237080เด็กชายกัลยกฤตสุขขาวศ20211เส้นและสี
12ม.1/5937087เด็กชายยศภัทรโสภากิจศ20211เส้นและสี
13ม.1/51437092เด็กชายสิรวิชญ์ดิษฐรักษ์ศ20211เส้นและสี
14ม.1/53237110เด็กหญิงพิชญ์สินีสิงห์โสภาศ20211เส้นและสี
15ม.1/53537113เด็กหญิงมณิวรา อุตตะมะศ20211เส้นและสี
16ม.1/55037459เด็กชายธีรธรเจริญวรรณ์ศ20211เส้นและสี
17ม.1/65137465เด็กหญิงณัฐธิดาพูนพนังศ20211เส้นและสี
18ม.1/72237198เด็กหญิงชนิกานต์ลิกขะไชยศ20211เส้นและสี
19ม.1/73237208เด็กหญิงนิชาภัทรรักษาแก้วศ20211เส้นและสี
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:56:15 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20211 เส้นและสี.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome