ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม อ21202   ภาษาอังกฤษอ่านเขียน (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1336884เด็กชายณัฐวุฒิโปจุ้ยอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
2ม.1/1436885เด็กชายณัฐวุฒิสมใจนึกอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
3ม.1/1536886เด็กชายทิวากรอมรวัชร์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
4ม.1/1636887เด็กชายธนวัฒน์พวงศรีพงศ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
5ม.1/1736888เด็กชายปฐมพรสังข์ขาวอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
6ม.1/1936890เด็กชายวัศพล เพชร์สวัสดิ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
7ม.1/11336894เด็กชายสวัสดิวัฒน์ศรีสวัสดิ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
8ม.1/11536896เด็กชายอภิชาติ ชุมผลอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
9ม.1/12236903เด็กหญิงจันทร์สุดานาทะชัยอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
10ม.1/41437043เด็กชายวาริชนันท์ธนูศิลป์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
11ม.1/43337062เด็กหญิงปริยาภัทรคงตุกอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
12ม.1/44437073เด็กหญิงวรรณิฎาดิษฐโรจน์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
13ม.1/51137089เด็กชายศิวกรยุเหล็กอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
14ม.1/52837106เด็กหญิงนภัสสรสวัสดิพันธ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
15ม.1/52937107เด็กหญิงปริณดาสุทินอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
16ม.1/9637279เด็กชายชัยลดลเเสงดำอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
17ม.1/91137284เด็กชายธรรมนุรัตน์กรุงไกรจักร์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
18ม.1/92837301เด็กหญิงชมพูนุทม่วงสวยอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
19ม.1/93537308เด็กหญิงนิรามัยบุญสนองอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:51:47 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม อ21202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome