ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20204   งานบริการท่องเที่ยว (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/11436063เด็กหญิงกิ่งกานต์พลชนะง20204งานบริการท่องเที่ยว
2ม.2/11736066เด็กหญิงณัฐชญาชุมศรีง20204งานบริการท่องเที่ยว
3ม.2/12636075เด็กหญิงปวิชญาคงศรีทองง20204งานบริการท่องเที่ยว
4ม.2/12936078เด็กหญิงพชรพรมีเสนง20204งานบริการท่องเที่ยว
5ม.2/15036099เด็กหญิงเอมิการ์วาระสินธุ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
6ม.2/21536114เด็กหญิงกชามาสดวงคงทองง20204งานบริการท่องเที่ยว
7ม.2/21736116เด็กหญิงกรกนกทองมีเหลือง20204งานบริการท่องเที่ยว
8ม.2/22836127เด็กหญิงบุสราสุขท่าพะยาง20204งานบริการท่องเที่ยว
9ม.2/23436133เด็กหญิงภัทราภรณ์แกล้วทนงค์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
10ม.2/23536134เด็กหญิงภูสณิศาร์พุทธรัตน์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
11ม.2/23836137เด็กหญิงวรรณิสาประเสริฐศักดิ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
12ม.2/23936138เด็กหญิงวรางคณานวลมีง20204งานบริการท่องเที่ยว
13ม.2/24036139เด็กหญิงวริสราขุนสุทนง20204งานบริการท่องเที่ยว
14ม.2/24336142เด็กหญิงศรสวรรค์เกิดสมจิตง20204งานบริการท่องเที่ยว
15ม.2/3236151เด็กชายกฤษฏิ์ คงนาลึกง20204งานบริการท่องเที่ยว
16ม.2/3436153เด็กชายณัฐชยกนธ์ภาสกนธ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
17ม.2/3536154เด็กชายณัฐนันท์สังข์วิเชียรง20204งานบริการท่องเที่ยว
18ม.2/3636155เด็กชายณัฐวัตรสมจิตต์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
19ม.2/31736166เด็กชายวชิรวิทย์บริบูรณ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
20ม.2/31936168เด็กชายศุภวิชญ์พลเดชง20204งานบริการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:11:59 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20204 งานบริการท่องเที่ยว.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome