ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20255   โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 21 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/3136150เด็กชายกรณ์รอดสุนทรง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
2ม.2/3336152เด็กชายฆนรุจถาวระง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
3ม.2/3736156เด็กชายดิศพงษ์อักษรเงินง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
4ม.2/3836157เด็กชายต้นตระกานต์ธานีรัตน์ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
5ม.2/3936158เด็กชายติณชภพเสมอภพง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
6ม.2/31136160เด็กชายนนทกรวาสนะง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
7ม.2/31336162เด็กชายนภัทรรอดช่วยง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
8ม.2/31436163เด็กชายนิพิฐพนญ์เส้งวั่นง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
9ม.2/31536164เด็กชายปัทฐวินน์ย้อยนวลง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
10ม.2/31836167เด็กชายศุภกรไกรนราง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
11ม.2/32036169เด็กชายโสภณวิชญ์สุขแสงง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
12ม.2/32136170เด็กชายอรรถพลถนอมพันธุ์ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
13ม.2/42136220เด็กหญิงชัญญานุชพุทธถนอมง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
14ม.2/42436223เด็กหญิงณิชานันท์สอาดง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
15ม.2/42936228เด็กหญิงนลินทิพย์ศรีภาวินทร์ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
16ม.2/43936238เด็กหญิงภคพรสุขจ้องง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
17ม.2/6136299เด็กชายกวินพิชัยฤกษ์ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
18ม.2/61436312เด็กหญิงกมลชนกน้อยลัทธีง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
19ม.2/9236449เด็กชายกฤษณะบุญจิตรง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
20ม.2/9636453เด็กชายธีทัตแสงโชติง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
21ม.2/9736454เด็กชายพงศธรบํารุงรักษ์ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:01:02 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20255 โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome