ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต22202   ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/21836117เด็กหญิงกานต์สินีหมิดสะแหล้ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
2ม.2/21936118เด็กหญิงเกวลินเพชรทองต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
3ม.2/22936128เด็กหญิงเบญญทิพย์ปานเนียมต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
4ม.2/23236131เด็กหญิงพิยดาวิปุลากรต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
5ม.2/23336132เด็กหญิงเพชรเงินทองนุ่นต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
6ม.2/24636145เด็กหญิงสิรินดากาญจนแกบต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
7ม.2/32336172เด็กหญิงกษมาภรณ์เกื้อแก้วต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
8ม.2/32536174เด็กหญิงจิราพัชรดำพริกต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
9ม.2/34536195เด็กหญิงสุภาวิตาสุภาพโรจน์ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
10ม.2/34636196เด็กหญิงสุภาวิตาเสมอภพต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
11ม.2/51736266เด็กหญิงณัฐฏิกาญจน์เลิศลัพต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
12ม.2/51936268เด็กหญิงแตงกวาเกศรินทร์ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
13ม.2/55036761เด็กหญิงชญาดานวลแก้วต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
14ม.2/63036329เด็กหญิงบุรัสกรเดชาต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
15ม.2/64836347เด็กหญิงอรศศิร์เกตุแก้วต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
16ม.2/71536362เด็กหญิงกัลยรัตน์รัชตะสมบูรณ์ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
17ม.2/71736364เด็กหญิงจารุภัทรพลหาญต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
18ม.2/72436371เด็กหญิงดวงพรเงินพรหมต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
19ม.2/73236379เด็กหญิงปรายเทียนม่วงแสงต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
20ม.2/73436381เด็กหญิงปวันรัตน์พันธนียะต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
21ม.2/73536382เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ล่องจ้าต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
22ม.2/74436391เด็กหญิงศศิกานต์ขจรสุวรรณ์ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
23ม.2/93536483เด็กหญิงพาณิภัคผกากรองต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
24ม.2/94136489เด็กหญิงสิรดาประทุมมณีต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
25ม.2/94536493เด็กหญิงอมลณัฐหัชชะวณิชต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:49:59 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต22202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome