ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ท22206   การอ่านเบื้องต้น (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/81636413เด็กหญิงกฤติมากุรัตน์ท22206การอ่านเบื้องต้น
2ม.2/82536422เด็กหญิงเจนจิราอุตรภาศท22206การอ่านเบื้องต้น
3ม.2/82736424เด็กหญิงณัฐกฤตาโทบุรีท22206การอ่านเบื้องต้น
4ม.2/82936426เด็กหญิงณัฐณิชาศรีวิสุทธิ์ท22206การอ่านเบื้องต้น
5ม.2/83036427เด็กหญิงณัฐธยาน์ชัยพงศ์ท22206การอ่านเบื้องต้น
6ม.2/83236429เด็กหญิงนัทธ์ชนันสุขใหม่ท22206การอ่านเบื้องต้น
7ม.2/83336430เด็กหญิงนันทการณ์โชติวรรณท22206การอ่านเบื้องต้น
8ม.2/83436431เด็กหญิงบัญฑิตาสุขใหม่ท22206การอ่านเบื้องต้น
9ม.2/83636433เด็กหญิงปาริชาติคุณรัตน์ท22206การอ่านเบื้องต้น
10ม.2/84036437เด็กหญิงพิชชาพรศรีใหม่ท22206การอ่านเบื้องต้น
11ม.2/84236439เด็กหญิงภัทริดาพิศแลงามท22206การอ่านเบื้องต้น
12ม.2/91936466เด็กหญิงณัฐกมลจิตต์เจนการท22206การอ่านเบื้องต้น
13ม.2/92036467เด็กหญิงณัฐณิชานาคแป้นท22206การอ่านเบื้องต้น
14ม.2/92436472เด็กหญิงธนภรณ์ช่วยรอดท22206การอ่านเบื้องต้น
15ม.2/92536473เด็กหญิงธัญจิราอมโรท22206การอ่านเบื้องต้น
16ม.2/93136479เด็กหญิงบุษราคัมรอดรักษ์ท22206การอ่านเบื้องต้น
17ม.2/93836486เด็กหญิงวรดาหนูทับท22206การอ่านเบื้องต้น
18ม.2/93936487เด็กหญิงวรัมพรบัวขาวท22206การอ่านเบื้องต้น
19ม.2/94036488เด็กหญิงวสุภรณ์วิศาลทรงท22206การอ่านเบื้องต้น
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:10:25 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ท22206 การอ่านเบื้องต้น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome