ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20212   ศิลปะกับแฟชั่น (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 17 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/41536214เด็กหญิงกรกนกสังขพันธ์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
2ม.2/42336222เด็กหญิงณัฐธยาน์ชลสิทธิ์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
3ม.2/43736236เด็กหญิงพรหมพรชูตนศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
4ม.2/5236251เด็กชายจตุรวิทย์เรืองศรีศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
5ม.2/5436253เด็กชายชินดนัยผลไชยศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
6ม.2/5536254เด็กชายชิษณุุพงศ์เล็กประเสริฐศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
7ม.2/51036259เด็กชายสรายุทธเเดงด้วงศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
8ม.2/51236261เด็กชายสิรวิชญ์คงสถาพรกุลศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
9ม.2/51836267เด็กหญิงณิชาเจริญมณีเวชศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
10ม.2/52536274เด็กหญิงปัณฑิตาดีมากศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
11ม.2/53536285เด็กหญิงเรณุกาเพชรวงษ์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
12ม.2/55136762เด็กชายวัธนชัยนุราภักดิ์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
13ม.2/6936307เด็กชายปฐมพรเกษกล้าศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
14ม.2/91636463เด็กหญิงชญาดาเกลี้ยงช่วยศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
15ม.2/93636484เด็กหญิงพิณธิณีวิเชียรมณีศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
16ม.2/94336491เด็กหญิงสิรภัทร ปานอุดมศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
17ม.2/94736495เด็กหญิงอสยาภรณ์นิจนาชศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:09:46 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20212 ศิลปะกับแฟชั่น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome