ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม อ22202   ภาษาอังกฤษอ่านเขียน (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/12236071เด็กหญิงนิชนันท์หมาดหวาอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
2ม.2/12836077เด็กหญิงเปรมกมลจงจิตรอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
3ม.2/13936088เด็กหญิงรุ่งตะวันไกรสิทธิ์อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
4ม.2/2136100เด็กชายกฤตชนนนท์สังเส้งอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
5ม.2/2236101เด็กชายกิตติพงศ์คงหอมอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
6ม.2/2336102เด็กชายจักรภัทรสมจิตรอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
7ม.2/2436103เด็กชายชิษณุชารักษาชัยอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
8ม.2/2936108เด็กชายภาณุพงศ์ภู่พิทักษ์กุลอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
9ม.2/21136110เด็กชายรัฐนันท์ณ นครอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
10ม.2/21336112เด็กชายสีวะลีศรีไชยอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
11ม.2/21436113เด็กชายอนุวัฒน์ศรีรัตน์อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
12ม.2/22436123เด็กหญิงธัญญารัตน์พุมโกมลอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
13ม.2/24436143เด็กหญิงศศิศักดิ์อินทร์อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
14ม.2/4336202เด็กชายชัยวัฒน์ยะกะชัยอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
15ม.2/72836375เด็กหญิงนภสรหวันกะเหร็มอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
16ม.2/73736384เด็กหญิงพลอยวรินทร์แดงบรรจงอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
17ม.2/73836385เด็กหญิงพัชราภรณ์ขุนพารเพิงอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
18ม.2/73936386เด็กหญิงพิมพ์วิมลชะละจิตต์อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
19ม.2/74336390เด็กหญิงวัทนวิภาแก้วอาษาอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
20ม.2/74536392เด็กหญิงศุภพิชญ์เกื้อสกุลอ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:12:16 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม อ22202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome