ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ค23202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/21835407เด็กหญิงจุฑามาศมากแก้วค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
2ม.3/24635436เด็กหญิงอานาตูลียาดารากัยค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
3ม.3/81635705เด็กหญิงกชวรรณจามจุรีค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
4ม.3/82335712เด็กหญิงชนิกานต์จิตจำค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
5ม.3/83135721เด็กหญิงธารารัตน์วิจาราณ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
6ม.3/9235739เด็กชายก้องเกียรติกิจวิจารณ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
7ม.3/91435752เด็กหญิงกมลวัทน์ตีระวัฒนานนท์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
8ม.3/91535753เด็กหญิงกีรดาสมาดค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
9ม.3/92035758เด็กหญิงชลดาผลจันทร์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
10ม.3/92135759เด็กหญิงชุติมาอนันต์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
11ม.3/92335761เด็กหญิงฐิติพรรณรักมลค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
12ม.3/92435762เด็กหญิงณัฐณิชาประภาวดีค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
13ม.3/92635764เด็กหญิงธนภรณ์ยอดระบำค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
14ม.3/92835766เด็กหญิงปริยากรสุวรรณค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
15ม.3/93335771เด็กหญิงพิมพ์พิชญาเรืองพุทธค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
16ม.3/93435772เด็กหญิงฟาฎิมะฮ์นิลเชื้อวงศ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
17ม.3/93635774เด็กหญิงมณิสราชูท้วมค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
18ม.3/94035778เด็กหญิงวริศราทองลอยค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
19ม.3/94435782เด็กหญิงสุทธิใสวัยวัฒน์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:11:39 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome