ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20201   งานพิมพ์ดีดภาษาไทย (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 29 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/12035359เด็กหญิงฐิตาดิษแก้วง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
2ม.3/13035369เด็กหญิงปนัสยาเสนะจุติง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
3ม.3/13135370เด็กหญิงปรีดาภรณ์โพธิ์สุวรรณ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
4ม.3/13335372เด็กหญิงปัญญดาชายสิงขรณ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
5ม.3/2835397เด็กชายพชรดนัยชัยฤกษ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
6ม.3/21535404เด็กหญิงกัญญาณัฐเคลือบกำเหนิดง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
7ม.3/24135431เด็กหญิงสุกฤตาคงทองง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
8ม.3/24936755เด็กชายราชพงศ์พรหมจันทร์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
9ม.3/32535464เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นิ่มกาญจนาง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
10ม.3/33135470เด็กหญิงดารินทร์สุขเกื้อง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
11ม.3/33235471เด็กหญิงทักษพรสายสอนง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
12ม.3/33835477เด็กหญิงผาติรัตน์มุสิกง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
13ม.3/34135480เด็กหญิงพัทริยาถาวระง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
14ม.3/61735607เด็กหญิงเกวลินหวังสวัสดิ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
15ม.3/62235612เด็กหญิงชนิสรามณีโชติง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
16ม.3/64135632เด็กหญิงวทันยาปัญญาง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
17ม.3/64937461นางสาวอังวราไกรนราง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
18ม.3/72235661เด็กหญิงณญาดาทองสีแก้วง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
19ม.3/72435663เด็กหญิงณิชกมลพันธ์รังษีง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
20ม.3/72535664เด็กหญิงเทพธิดาประมลง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
21ม.3/72635665เด็กหญิงธนัชพรคงช่วยง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
22ม.3/72735666เด็กหญิงธมลวรรณหนูทิมง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
23ม.3/74335684เด็กหญิงศุภนิดาเรืองรุ่งง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
24ม.3/74535686เด็กหญิงสุพิยดาพูลพนังง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
25ม.3/74635687เด็กหญิงอทิตยาโพธิ์ทิพย์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
26ม.3/81235701เด็กชายสิรภพนาสิทธิ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
27ม.3/81935708เด็กหญิงเกณิกาคำพุทธง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
28ม.3/83635726เด็กหญิงพรรณพัชรพิศพรรณ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
29ม.3/9135738เด็กชายกรกมลศรีอ่อนง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:15:50 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20201 งานพิมพ์ดีดภาษาไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome