ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20203   งานบริการโรงแรม (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 35 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/12335362เด็กหญิงณัฐวดีจิตโภชง20203งานบริการโรงแรม
2ม.3/12735366เด็กหญิงเนตรนภาศรีทองง20203งานบริการโรงแรม
3ม.3/14435383เด็กหญิงสุอรวรรยาสุทินง20203งานบริการโรงแรม
4ม.3/3335441เด็กชายกิตติพงศ์พริกทองง20203งานบริการโรงแรม
5ม.3/3435442เด็กชายกิตติภูมิถวายง20203งานบริการโรงแรม
6ม.3/3535443เด็กชายคริษฐ์เสนาะกรรณง20203งานบริการโรงแรม
7ม.3/3635444เด็กชายชยุตแขดวงง20203งานบริการโรงแรม
8ม.3/3835446เด็กชายณัฐวัฒน์ทองแก้วจันทร์ง20203งานบริการโรงแรม
9ม.3/32335462เด็กหญิงจิรวดีวิศาลกิจง20203งานบริการโรงแรม
10ม.3/32435463เด็กหญิงจีรนันท์คงด้วงง20203งานบริการโรงแรม
11ม.3/32735466เด็กหญิงชมพูนุชชูสุวรรณง20203งานบริการโรงแรม
12ม.3/33935478เด็กหญิงพชรวรรณโชติวรรณง20203งานบริการโรงแรม
13ม.3/34035479เด็กหญิงพัณณ์ชิตาเหมทานนท์ง20203งานบริการโรงแรม
14ม.3/41735505เด็กชายสันติรัตน์แซ่ฮู้ง20203งานบริการโรงแรม
15ม.3/42035508เด็กชายอรรฐพลช่วยรอดง20203งานบริการโรงแรม
16ม.3/42835516เด็กหญิงจันทน์ศศิจังรัสสะง20203งานบริการโรงแรม
17ม.3/43135519เด็กหญิงดลมินทร์หยู่ทิพย์ง20203งานบริการโรงแรม
18ม.3/43235520เด็กหญิงทอฝันหอมทองง20203งานบริการโรงแรม
19ม.3/43635524เด็กหญิงบุษยมาศอุปการดีง20203งานบริการโรงแรม
20ม.3/43735525เด็กหญิงเบญญาภาราชบำเพิงผลง20203งานบริการโรงแรม
21ม.3/43835526เด็กหญิงพรรณวรทคล้ายบ้านใหม่ง20203งานบริการโรงแรม
22ม.3/44435532เด็กหญิงโยษิตาขาวหนูนาง20203งานบริการโรงแรม
23ม.3/45136049เด็กหญิงเมขลาสุดเหลือง20203งานบริการโรงแรม
24ม.3/5235540เด็กชายจิตตินันท์เพ็ชรเสนง20203งานบริการโรงแรม
25ม.3/5535543เด็กชายชินกฤตคิดดีง20203งานบริการโรงแรม
26ม.3/5835546เด็กชายณัฐวุฒิทองหยู่ง20203งานบริการโรงแรม
27ม.3/51335552เด็กชายบวรศักดิ์เเก้วทวีง20203งานบริการโรงแรม
28ม.3/51435553เด็กชายปิยพัทธ์ทองทับง20203งานบริการโรงแรม
29ม.3/52935568เด็กหญิงณัฐมลรักการง20203งานบริการโรงแรม
30ม.3/54535584เด็กหญิงศุภานันชิตเมธาง20203งานบริการโรงแรม
31ม.3/55036038เด็กชายอนันตชัยจิโนวัฒน์ง20203งานบริการโรงแรม
32ม.3/7435642เด็กชายธนกรนิลมาง20203งานบริการโรงแรม
33ม.3/73035670เด็กหญิงปัทธิราประวัติง20203งานบริการโรงแรม
34ม.3/73835678เด็กหญิงรินรดา เซลินเฟอซิเยง20203งานบริการโรงแรม
35ม.3/74235683เด็กหญิงศศิมณีฉายาวิกง20203งานบริการโรงแรม
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:00:05 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20203 งานบริการโรงแรม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome