ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20232   ศิลปประดิษฐ์ (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 29 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/21135400เด็กชายสุวิจักขณ์คงเสนง20232ศิลปประดิษฐ์
2ม.3/22035409เด็กหญิงณ.ค่ะนพรัตน์ง20232ศิลปประดิษฐ์
3ม.3/22135410เด็กหญิงธวัลรัตน์จรเทพง20232ศิลปประดิษฐ์
4ม.3/23435423เด็กหญิงภัทรชดาเกิดด้วยทองง20232ศิลปประดิษฐ์
5ม.3/31535453เด็กชายวัศพลพรหมราชง20232ศิลปประดิษฐ์
6ม.3/32635465เด็กหญิงชนิดาภาเรืองโรจน์ง20232ศิลปประดิษฐ์
7ม.3/5435542เด็กชายชาญชัยจรัสถิรพันธ์ง20232ศิลปประดิษฐ์
8ม.3/51035548เด็กชายธนภัทร์เพ็ชร์ดวงจันทร์ง20232ศิลปประดิษฐ์
9ม.3/52035559เด็กหญิงกิ่งกวินพลกำจัดง20232ศิลปประดิษฐ์
10ม.3/52235561เด็กหญิงชวาลาทองสมจาง20232ศิลปประดิษฐ์
11ม.3/52335562เด็กหญิงชุติมดีศรีสุวรรณง20232ศิลปประดิษฐ์
12ม.3/54035579เด็กหญิงลัดดาวัลย์รัตนพงศ์ง20232ศิลปประดิษฐ์
13ม.3/54135580เด็กหญิงวิชชุดาเดชสุรางค์ง20232ศิลปประดิษฐ์
14ม.3/54235581เด็กหญิงวิชญานุชหิรัญรักษ์ง20232ศิลปประดิษฐ์
15ม.3/54635585เด็กหญิงสรัลพัชรจันทร์แก้วง20232ศิลปประดิษฐ์
16ม.3/54935588เด็กหญิงอินทิราพินทองง20232ศิลปประดิษฐ์
17ม.3/61335603เด็กหญิงกรกนกทองอ่อนง20232ศิลปประดิษฐ์
18ม.3/61535605เด็กหญิงกัลยาภรณ์อรัญรัตน์ง20232ศิลปประดิษฐ์
19ม.3/62135611เด็กหญิงชนาภาโอระชุมง20232ศิลปประดิษฐ์
20ม.3/62335613เด็กหญิงฐิตินาถพิทักษ์คงง20232ศิลปประดิษฐ์
21ม.3/62635616เด็กหญิงณัฐวดีเพ็งเรืองง20232ศิลปประดิษฐ์
22ม.3/62935619เด็กหญิงธัชวรรณศรีสังขจรง20232ศิลปประดิษฐ์
23ม.3/63835629เด็กหญิงมลทิชาอักษรทิพย์ง20232ศิลปประดิษฐ์
24ม.3/64035631เด็กหญิงลัทธวรรณคงช่วยง20232ศิลปประดิษฐ์
25ม.3/81535704เด็กหญิงกชกรหัสเกิดง20232ศิลปประดิษฐ์
26ม.3/82635716เด็กหญิงณัฐพรใจงามง20232ศิลปประดิษฐ์
27ม.3/91035748เด็กชายภาสุบุญสวยขวัญง20232ศิลปประดิษฐ์
28ม.3/91635754เด็กหญิงกานต์นภัสกิจวัฒนพันธ์ง20232ศิลปประดิษฐ์
29ม.3/93835776เด็กหญิงรัชพรบุตรเล็กง20232ศิลปประดิษฐ์
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:50:38 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20232 ศิลปประดิษฐ์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome