ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20238   มาลัยสื่อรัก (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 28 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/21335402เด็กหญิงกมลชนกวิเชียรง20238มาลัยสื่อรัก
2ม.3/22335412เด็กหญิงธิดารัตน์ชลสิทธิ์ง20238มาลัยสื่อรัก
3ม.3/22435413เด็กหญิงนภัสสรเมฆเรืองง20238มาลัยสื่อรัก
4ม.3/23935429เด็กหญิงศิริญญาสุรางค์จิตต์ง20238มาลัยสื่อรัก
5ม.3/31235450เด็กชายปลายสิงหา เต็งรังง20238มาลัยสื่อรัก
6ม.3/31935458เด็กหญิงกฤษญาจิราสิตง20238มาลัยสื่อรัก
7ม.3/32035459เด็กหญิงกัลยรัตน์ธรรมโชติง20238มาลัยสื่อรัก
8ม.3/32135460เด็กหญิงกานต์ธีราคำนวนจิตรง20238มาลัยสื่อรัก
9ม.3/33335472เด็กหญิงทักษอรคงช่วยง20238มาลัยสื่อรัก
10ม.3/33435473เด็กหญิงทิพย์วารีพราหมหีดง20238มาลัยสื่อรัก
11ม.3/43035518เด็กหญิงณัฐฌาวดีศรีโชคง20238มาลัยสื่อรัก
12ม.3/61835608เด็กหญิงจอมขวัญยุทธชนะง20238มาลัยสื่อรัก
13ม.3/63535625เด็กหญิงเปรมฤดีเชตุวรรณง20238มาลัยสื่อรัก
14ม.3/64235633เด็กหญิงสิริกรบุญถนอมง20238มาลัยสื่อรัก
15ม.3/64335635เด็กหญิงสุมาวดีเรืองคงง20238มาลัยสื่อรัก
16ม.3/64435636เด็กหญิงอรลดาจริตงามง20238มาลัยสื่อรัก
17ม.3/82235711เด็กหญิงชนากานต์วงศ์สวัสดิ์ง20238มาลัยสื่อรัก
18ม.3/82435714เด็กหญิงณัฐกฤตาธราพรง20238มาลัยสื่อรัก
19ม.3/82535715เด็กหญิงณัฐนรีเดชรัตนวิไชยง20238มาลัยสื่อรัก
20ม.3/83335723เด็กหญิงนิศารัตน์จันทร์แก้วง20238มาลัยสื่อรัก
21ม.3/83435724เด็กหญิงปณาลีแสงดาราง20238มาลัยสื่อรัก
22ม.3/83935730เด็กหญิงวรรณษาสุขกวนง20238มาลัยสื่อรัก
23ม.3/84235733เด็กหญิงศรินย์พรทองอ่อนง20238มาลัยสื่อรัก
24ม.3/84335734เด็กหญิงสุกัญญาเบญจกุลง20238มาลัยสื่อรัก
25ม.3/84635737เด็กหญิงอภิสราไพโรจน์ง20238มาลัยสื่อรัก
26ม.3/84936757เด็กหญิงสุภณิดาเพชรชูง20238มาลัยสื่อรัก
27ม.3/91935757เด็กหญิงชญาณีคีรีเพชรง20238มาลัยสื่อรัก
28ม.3/94235780เด็กหญิงศศลักษณ์อักษรทองง20238มาลัยสื่อรัก
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:59:44 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20238 มาลัยสื่อรัก.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome