ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20249   อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/23035419เด็กหญิงพรชนกปะดุกาง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
2ม.3/23235421เด็กหญิงฟ้าใสกิจวิเศษง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
3ม.3/23835428เด็กหญิงศรันย์พรจิตต์เอื้อเฟื้อง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
4ม.3/31135449เด็กชายนิติเนียมเกตุง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
5ม.3/31735456เด็กหญิงกชกรไชยศรีมาลย์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
6ม.3/31835457เด็กหญิงกนกวรรณ กิติพนาศิลป์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
7ม.3/34635485เด็กหญิงอริยาพังยางง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
8ม.3/34735486เด็กหญิงอมลวรรณฉันทรัตนาคินทร์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
9ม.3/34835487เด็กหญิงอันนาลิขิตกาญจน์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
10ม.3/34935488เด็กหญิงอุมาพรชูมีง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
11ม.3/4435492เด็กชายทิเบตบุรีภักดีง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
12ม.3/4635494เด็กชายนรภัทรถาวระง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
13ม.3/41835506เด็กชายสุวิจักษณ์โมราศิลป์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
14ม.3/42535513เด็กหญิงกัณฐมณีพรหมมาง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
15ม.3/43435522เด็กหญิงธัญชนก ปานสุขง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
16ม.3/44035528เด็กหญิงภัศราภรณ์ชินไพโรจน์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
17ม.3/44635534เด็กหญิงศศิวิมลสบเหมาะง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
18ม.3/44735535เด็กหญิงสุพิชชากาวิเชียรง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
19ม.3/52735566เด็กหญิงณัฐกานต์สุขขำมาศง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
20ม.3/53535574เด็กหญิงบุษกรถาวรเศษง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
21ม.3/53635575เด็กหญิงพรรณภษาบริบูรณ์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
22ม.3/53835577เด็กหญิงภัทรสุดารัตนะรัตง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
23ม.3/54735586เด็กหญิงสุตาภัทรขุนอินทร์ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
24ม.3/7835646เด็กชายปราชญาโพร่ขวางง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
25ม.3/74936756เด็กชายนพวิชญ์เหลีองวรกิจง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:05:56 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20249 อาหารพื้นบ้านนครศรีฯ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome