ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30204   งานสำนักงาน (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5334638นางสาวรัตนาภรณ์หวานเหลือง30204งานสำนักงาน
2ม.4/5734681นางสาวปาริชาตมัคคีรีง30204งานสำนักงาน
3ม.4/52534959นายรวิเดช พงษ์ศิลป์ง30204งานสำนักงาน
4ม.4/52935109นายพันธภูมิเชษฐรรณสิทธิ์ง30204งานสำนักงาน
5ม.4/53135136นางสาวพิชณ์สินี รักษ์จุลง30204งานสำนักงาน
6ม.4/53335300นายดนุเดชเลือดวงหัดง30204งานสำนักงาน
7ม.4/54036812นางสาวฐิติพรชูช่วยง30204งานสำนักงาน
8ม.4/54236814นางสาวปาลิณศรีสวัสดิ์ง30204งานสำนักงาน
9ม.4/54536817นางสาวอัจลาจันทร์คงง30204งานสำนักงาน
10ม.4/7534596นางสาวศศิภรณ์จุลจงกลง30204งานสำนักงาน
11ม.4/72934945นางสาวอัญชิสาอร่ามเรืองง30204งานสำนักงาน
12ม.4/73135103นายณัฐชนนเพ็ชรมนต์ง30204งานสำนักงาน
13ม.4/73235324นางสาวทิพวรรณ์จู้พันธ์ง30204งานสำนักงาน
14ม.4/73636829นางสาวธนัญญาจิตรจำนองง30204งานสำนักงาน
15ม.4/74136834นางสาวภาสินีวงศ์สวัสดิ์ง30204งานสำนักงาน
16ม.4/74537469นางสาวอาภาภิลาศนุ่นเส้งง30204งานสำนักงาน
17ม.4/82634947นายจักรินจันทร์แสงง30204งานสำนักงาน
18ม.4/82734952นายณภัทรพูลสวัสดิ์ง30204งานสำนักงาน
19ม.4/82834954นายธีรภัทรหุตางกูรง30204งานสำนักงาน
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:58:44 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30204 งานสำนักงาน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome