ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30259   เครือข่ายเบื้องต้น (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 11 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/6134195เด็กชายปริเยศไอยศูรย์ง30259เครือข่ายเบื้องต้น
2ม.4/62434855นายนันทวุฒิสุขขำง30259เครือข่ายเบื้องต้น
3ม.4/7234103นายวรเทพเติมศิริรัตน์ง30259เครือข่ายเบื้องต้น
4ม.4/71434775นางสาวณฐธิดาวรรณสิทธิ์ง30259เครือข่ายเบื้องต้น
5ม.4/72034818นางสาวกุลนาถใจห้าวง30259เครือข่ายเบื้องต้น
6ม.4/72134849นายชัยวัฒน์มากสังค์ง30259เครือข่ายเบื้องต้น
7ม.4/72234853เด็กชายนริศ กิจมะโนง30259เครือข่ายเบื้องต้น
8ม.4/73336037นางสาวสุริสาวิชัยกุลง30259เครือข่ายเบื้องต้น
9ม.4/73536828นายณภัทรนิรัชกิตติธรง30259เครือข่ายเบื้องต้น
10ม.4/74236835นายภูมิรพีแสงประจงง30259เครือข่ายเบื้องต้น
11ม.4/74336836นางสาววรรณภาอุปการแก้วง30259เครือข่ายเบื้องต้น
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:05:39 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30259 เครือข่ายเบื้องต้น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome