ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30293   การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 24 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5134580นางสาวธิดาเกษมคำนวณจิตง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
2ม.4/51034730นางสาวนันท์นภัสร์บุญประสิทธิ์ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
3ม.4/51134743นางสาวหทัยชนกแก้วเสนง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
4ม.4/51634812นายอภิรัฐเดชบุญญาภิชาติง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
5ม.4/52434936นางสาวสโรชิณีอุบลสวัสดิ์ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
6ม.4/52835035นายกษิดิศนารถพจนานนท์ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
7ม.4/53035121นางสาวดามิสาสุนทรง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
8ม.4/54136813นายดำรงฤทธิ์อินปินง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
9ม.4/61034694นางสาวศุภกานต์สุวรรณปานง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
10ม.4/62134811นายสุขตรีพังงาง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
11ม.4/62234842นางสาววิฆเนศตรีตรงง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
12ม.4/62334846นางสาวอรอุมาชุมอักษรง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
13ม.4/62534866นางสาวเกสราภรณ์รัตนบุรีง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
14ม.4/62934938นางสาวสุธีกานต์ชัยวรานุรักษ์ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
15ม.4/63035135นางสาวเครือฟ้าแซ่เฮ่าง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
16ม.4/63435149นางสาวนลัทพรพูลสวัสดิ์ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
17ม.4/63636818นางสาวกชนิภาสงนิตย์ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
18ม.4/63836820นางสาวญานิกาโทอุดทาง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
19ม.4/63936821นางสาวทัศนีย์บุญชัยง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
20ม.4/64036822นางสาวนภัทสรณ์ กองสุขง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
21ม.4/64236824นางสาวปนัดดาหัสสุวรรณง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
22ม.4/8834644นางสาวศศินามะลิเผือกง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
23ม.4/82934968นางสาวจันทิมาจุติพลง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
24ม.4/83235029นางสาวยวิษฐาแพรกบรรเทิงง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:15:32 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30293 การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome