ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30201   งานพิมพ์ดีดภาษาไทย (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/5333858นางสาวจุฑาพรพงษ์สุวรรณง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
2ม.5/5533885นางสาวอภิษฎาพันรังสีง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
3ม.5/51734040นายกันตพิชญ์คงมณีง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
4ม.5/52334182นางสาวสิริวิมลเหลื่อมแก้วง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
5ม.5/52434193นายธีรภัทรนิธิสกุลกาญจน์ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
6ม.5/52634207นางสาวกรกมลจันทวีง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
7ม.5/53034339นางสาววาทิตาเกิดมณีง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
8ม.5/53636661นางสาวธิดารัตน์พัฒนฤทธิ์ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
9ม.5/53836663นางสาวปณิดาปานดำง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
10ม.5/54036665นางสาวรวิภาคงเรืองง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
11ม.5/54236667นางสาวสหัสวดีสินทรัพย์ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
12ม.5/54336771นายนันทกรกาลรักษ์ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
13ม.5/64436772นายนันทกาฬกาลรักษ์ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
14ม.5/73336690นายณัฐวุธนิลสารง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
15ม.5/8333823นางสาวธมลวรรณเขียวเสนง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
16ม.5/81934106นายสุวรุตเสมอภพง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
17ม.5/82034127นางสาวพิมพิมลแซ่ลิ้มง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
18ม.5/82734181นางสาวสกาวกาญจน์กาญจนะง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
19ม.5/83636704นายธีรศักดิ์นิยมเดชาง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:05:06 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30201 งานพิมพ์ดีดภาษาไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome