เลือกวิชาเพิ่มเติมเฉพาะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ห้อง 1 ถึง ห้อง 9 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 ห้อง 5,6,7,8 เท่านั้น

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ระบบ ปิดการลงทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2664  เหลือเวลาอีก  28 วัน

เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน(เลขประชาชน):
13 หลัก
 

มีปัญหาในการใช้งาน, การเข้าระบบหรือการลงทะเบียน

ติดต่อครูอรุณ ไชยวรรณ์ ห้องสำนักงานวิชาการ หรือ โทร 0887624753

: ตรวจสอบและดูข้อมูลการลงทะเบียน