<<-->> ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ใช้วันที่25-31 -ตุลาคม 2561 <<-->>
ตารางสอนกลุ่มสาระ
ตารางเรียน
ภาษาไทย
ม.1
คณิตศาสตร์
ม.2
วิทยาศาสตร์
ม.3
สังคมศึกษา
ม.4
พลศึกษา
ม.5
ศิลปศึกษา
ม.6
การงานอาชีพ
คำสั่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ 277/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ภาษาต่างประเทศ
-
แนะแนว
-
IS
-
EP
-
SMGP
-